Smart News - шаблон joomla Создание сайтов

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài viết

Chức năng và nhiệm vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TỈNH QUẢNG NINH

                                               Hạ Long, ngày 04 tháng 6 năm 2009     CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH,
CÁC BAN CHUYÊN MÔN, TRƯỜNG HLCB ĐOÀN ĐỘI TỈNH

_________________


I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

1. Chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

a) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy, là đội quân xung kích cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguồn bổ sung lực lượng ưu tú cho Đảng

Read more: Chức năng và nhiệm vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh

Phóng sự ảnh

Switch mode views:

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %