Smart News - шаблон joomla Создание сайтов

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài viết

TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

I. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, TRANG TRÍ

Khi có quyết định chuẩn y kêt nạp của Đoàn cấp trên, chậm nhất là 15 ngày sau, Ban chấp hành chi đoàn phải tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới. Lễ kết nạp đoàn viên được tổ chức trang nghiêm, gây ấn tượng sâu sắc cho đoàn viên mới.

1- Địa điểm:

Có thể tổ chức ở phòng họp, phòng truyền thống hoặc những nơi có di tích lịch sử văn hóa, trong một cuộc sinh hoạt, hoạt động tập thể của chi đoàn.

2- Thời gian:

Cần chọn thời điểm thích hợp, thuận lợi và có ý

Read more: TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN

I- QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN VỀ TỔ CHỨC

1-  Đối với đoàn viên:

-  Mỗi đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh đều phải có sổ đoàn viên, huy hiệu Đoàn đựoc trao thẻ đoàn viên.

-  Hồ sơ đoàn viên: Cuốn “Sổ đoàn viên”(Khổ 13×19cm) gồm:

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tự giới thiệu

+ Người xin vào Đoàn tự giới thiệu(Thanh niên điền vào).

+ Đơn xin vào Đoàn(Thanh niên điền vào).

+ Nghị quyết về việc chuẩn y kết nạp đoàn viên(Đoàn cấp trên có thẩm quyền ra quyết định)

+Nhận xét ưu, khuyết điểm hàng năm, phần này do

Read more: CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN

TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN THU VÀ TRÍCH NỘP ĐOÀN PHÍ

I-TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN (Theo hướng dẫn số 19/HD/TWĐTN, ngày 17-3-1999 của ban Bí thư TW Đoàn)

Phân loại đoàn viên: Được chia làm 4 loại.

1. Đoàn viên xuất sắc:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đoàn viên theo Điều lệ Đoàn, thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên và công tác Đoàn, cả về nhận thức và hành động.

- Gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và công tác Đoàn, có một số mặt được biểu dương khen thưởng.

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh

Read more: TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN THU VÀ TRÍCH NỘP ĐOÀN PHÍ

TỔ CHỨC LỄ TRAO THẺ ĐOÀN VIÊN

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Lễ trao thẻ đoàn viên được tổ chức ở Đoàn cơ sở hoặc chi đoàn cơ sở.

- Lễ trao thẻ do Ban thường vụ Huyện Đoàn(tương đương) chủ trì và trao thẻ cho từng đoàn viên.

- Lễ trao thẻ đoàn viên phải đảm bảo tính nghiêm túc, gây ấn tượng và tạo động lực để đoàn viên rèn luyện nâng cao chất lượng.

- Lễ trao thẻ nên gắn với các ngày lễ, ngày kỷ niệm lịch sử hàng năm như: 3/2, 26/3, 30/4, 2/9, 22/12…

- Nếu đoàn viên được nhận thẻ vắng mặt (có lý do) thì ch

Read more: TỔ CHỨC LỄ TRAO THẺ ĐOÀN VIÊN

Đại hội chi Đoàn

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

1. Ý nghĩa:
- Đại hội chi đoàn nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động của chi đoàn trong một nhiệm kỳ (mặt mạnh, hạn chế), đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ sau và bầu Ban chấp hành mới để lãnh đạo chi đoàn giữa 2 kỳ đại hội. 

2. Công tác chuẩn bị đại hội chi đoàn:
Để đại hội chi đoàn thành công, chi đoàn cần đầu tư thật tốt cho công tác chuẩn bị đại hội, bao gồm các bước sau:

- Lập kế hoạch tổ chức đại hội trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Đoàn cấp trên. Kế hoạch cần xác đị

Read more: Đại hội chi Đoàn

Giới thiệu Đoàn viên ưu tú sang Đảng

GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ SANG ĐẢNG


1. Mục đích: 

Thực hiện nhiệm vụ Đoàn tham gia xây dựng Đảng, giới thiệu nhân tố tích cực ưu tú để Đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Giúp đoàn viên rèn luyện và trưởng thành. 

2. Chi đoàn thực hiện các nội dung: 

Thực hiện quy trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú sang Đảng, chi đoàn thực hiện: 

a. Định kỳ hàng năm sau khi có kết quả phân tích chất lượng đoàn viên, Ban Chấp hành chi đoàn báo cáo danh sách đoàn viên xuất sắc lên Ban chấp hành Đoà

Read more: Giới thiệu Đoàn viên ưu tú sang Đảng

Phóng sự ảnh

Switch mode views:

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %