Smart News - шаблон joomla Создание сайтов

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài viết

Huyện Đoàn Hải Hà

1. Bí thư: Bùi Thanh Tuấn

- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.879.357 
- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Cán bộ: Ngô Thị Mai Linh

- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.879.357 
- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Cán bộ: Bạch Tùng Lâm

- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- - Điện thoại cơ quan: 0333.879.357 
- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DANH SÁCH TRÍCH NGANG BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC HUYỆN ĐOÀN

TT
Đơn vị
Họ tên
Năm sinh
Dân tộc
Chức vụ
Số ĐT
Trình độ
Đảng viên
Ghi chỳ
Nam
Nữ
VH
CM
LL
Đoàn xã Đường Hoa
Đinh Thị Luyến
1984
Kinh
BT Đoàn xã
01668.809.973
12
TC
TC
*
1
Đinh Thị Mùa
1989
Kinh
PBT Đoàn xã
01676.890.686
12
Đoàn xã Tiến Tới
Nguyễn Thị Huyền
1989
Kinh
BT Đoàn xã
0975.281.289
12
2
Hoàng Văn Thi
1987
Kinh
PBT Đoàn xã
01668.959.327
12
*
Đoàn xã Quảng Long
Vi Thái Hệ
1982
Kinh
BT Đoàn xã
01683.025.916
12
ĐH
SC
*
3
Nguyễn Thế Huy
1987
Kinh
PBT Đoàn xã
0974.159.987
12
TC
SC
*
4
Đoàn xã Quảng Sơn
Đặng Thái Dũng
1984
Dao
BT Đoàn xã Q.Sơn
0978.435.616
12
ĐH
TC
*
Tằng A Nhì
1987
Dao
12
TC
TC
5
Đoàn xã Quảng Thịnh
Đoàn Trung Bình
1990
Kinh
BT Đoàn xã
01686.666.343
12
TC
Cao Thị Hồng Nhung
1994
Kinh
PBT Đoàn xã
12
6
Đoàn xã Quảng Chính
Đinh Hữu Khả
1984
Kinh
BT Đoàn xã Q.Chính
01645.383.121
12
ĐH
SC
*
Lương Minh Tâm
1988
Kinh
PBT Đoàn xã
0974.899.886
12
ĐH*
7
Đoàn tt Quảng Hà
Hoàng Minh Tuấn
1987
Kinh
BT Đoàn TT Quảng Hà
0984.831.186
12
*
Phạm Trung Kiờn
12/3/
1987
Kinh
PBT Đoàn thị trấn
0989.621.998
12
ĐH
SC
*
8
Đoàn xã Quảng Phong
Nguyễn Văn Hưởng
1981
Kinh
BT Đoàn xã
0983.820.166
12
ĐH
SC
*
Nguyễn Văn Tiến
1986
Kinh
PBT Đoàn xã
01692.809.906
9
*
9
Đoàn xã Quảng Điền
Khúc Văn Quân
1983
Kinh
BT Đoàn xã
01638.241.888
12
ĐH
SC
*
Phạm Văn Quảng
1982
Kinh
PBT Đoàn xã
0974.099.628
12
TC
SC
*
10
Đoàn xã Quảng Trung
Lương Thị Hiền
1980
Kinh
BT Đoàn xã Q.Trung
01664.969.962
12
TC
SC
*
Nguyễn Hữu Tuân
1984
Kinh
PBT Đoàn xã Q. Trung
01663.424.996
9
11
Đoàn xã Phú Hải
Phạm Hồng Ngọc
1987
Kinh
BT Đoàn xã
01665.808.383
12
TC
*
Nguyễn Văn Linh
1987
Kinh
PBT Đoàn xã
01638.237.888
12
TC
TC
Đoàn xã Cái Chiên
Lê Thị Thuỳ
1987
Kinh
BT Đoàn xã Cái Chiên
0978.045.918
12
TC
TC
*
12
Phạm Văn Vân
1989
Kinh
PBT Đoàn xã
0978.471.536
12
13
Đoàn xã Quảng Đức
Chìu Phương Đông
1986
Dao
BT Đoàn xã Q.Đức
01238.946.777
12
SC
*
Trưởng Hoà Công
1988
Dao
PBT Đoàn xã
01663.681.639
12
14
Đoàn xã Quảng Thắng
Đặng Văn Định
1985
Kinh
BT Đoàn xã Q. Thắng
01695.859.235
12
ĐH*
SC
*
Nguyễn Minh Hoè
1987
Kinh
PBT Đoàn xã Q.Thắng
01698.088.860
11
SC
*
15
Đoàn xã Quảng Thành
Nhữ Văn Hạnh
1982
Kinh
BT Đoàn xã Q. Thành
0982.763.757
12
TC
SC
*
Nguyễn Minh Hằng
1991
Kinh
PBT Đoàn xã
01662.985.618
12
16
Đoàn xã Quảng Minh
Phạm Văn Thương
04/4/1987
Kinh
BT Đoàn xã Q.Minh
0977.389.819
12
ĐH
SC
*
Trần Văn Thành
1982
Kinh
PBT Đoàn xã
0989.054.660
12
*
Đoàn trường THPT Quảng Hà
Đặng Quốc Việt
1982
Kinh
BT Đoàn trường
0982.073.488
12
ĐH
*
17
Bế Quang Hưng
1982
Tày
PBT Đoàn trường
0936.422.777
12
ĐH
SC
Đinh Thị Thuỳ Trang
1987
Kinh
PBT Đoàn trường
0902.265.865
12
ĐH
SC
Đoàn trường THPT Nguyễn Du
Lương Tuấn Khang
1982
Kinh
BT Đoàn trường
0982.174.053
12
ĐH
*
18
Phạm Lâm Bằng
1983
Kinh
PBT Đoàn trường
0974.865.018
12
ĐH
19
Đoàn TTHN&GDTX
Hoàng Thanh Hường
1986
Kinh
BT Đoàn trường
0976.522.499
12
ĐH
Nguyễn Ngọc Anh
1987
Kinh
PBT Đoàn trường
0973.017.735
12
ĐH
20
CĐ trường PTDT Nội trú
Hà Sơn Lộc
1984
Kinh
BT CĐ
01658.647.025
12
ĐH
*
Phan Thu Trà
1985
Kinh
PBT CĐ
0121.357.287
12
21
CĐ Bệnh viện
Bùi Mạnh Hùng
1981
Kinh
BT CĐ
0915.195.242
12
ĐH
SC
*
Nguyễn Thị Thu Hà
1987
Kinh
PBT CĐ
01688.821.385
12
TC
SC
*
22
CĐ Kho bạc
Nguyễn Thị Thanh Xuân
1983
Kinh
BT CĐ Kho bạc
0984.085.655
12
TC
SC
Đinh Thu Trang
1986
Kinh
PBT CĐ
0904.237.984
12
ĐH
*
23
CĐ TT Ytế
Nguyễn Thu Hằng
1981
Kinh
BT CĐ TT Ytế
01683.334.338
12
TC
*
Đinh Quý Thái
1983
Kinh
PBT CĐ
0974.861.983
12
24
CĐ Bảo hiểm xã hội
Vũ Lê Tuyền
1985
Kinh
BT CĐ
0915.883.166
12
ĐH*
*
Trần Bằng Nam
1983
0975.108.612
12
ĐH
25
CĐ Công an huyện
Nguyễn Quốc Khánh
1984
Kinh
BTCĐ
0983.858.227
12
ĐH
TC
*
Hoàng Trọng Quân
1985
Kinh
PBT CĐ
0977.704.888
12
ĐH
TC
*
26
CĐ BQL RPH Trúc Bài Sơn
Nguyễn Trung Hiếu
1979
Kinh
BT CĐ
0904.070.330
12
*
Nguyễn Văn Lộc
1982
Kinh
PBT CĐ
0905.442.476
12
*
27
CĐ TT TN,GT&ĐT
Trần Thị Hường
1987
Kinh
BT CĐ
01683.337.604
12
ĐH*
*
Nguyễn Ngọc Sơn
1980
Kinh
PBT CĐ
0915.071.324
12
ĐH*
*
28
CĐ Ngân hàng
Hoàng Văn Nam
1986
Kinh
BT CĐ
0912.444.326
12
ĐH
SC
Tô Tuấn Anh
1987
Kinh
PBT CĐ
0983.897.962
12
TC
29
Đoàn DCĐ
Bùi Thanh Tuấn
1984
Kinh
BT Đoàn DCĐ
0978.749.499
12
ĐH
TC
*
Phạm Thái Hà
1982
Kinh
PBT DCĐ
0982.278.280
12
SC
*
Trần Minh Khiêm
1983
Kinh
PBT DCĐ
0912.392.305
12
ĐH
SC
*
30
CĐ BCH Quân sự huyện
Nguyễn Ngọc Vinh
1982
Kinh
BT CĐ
0977.984.800
12
TC
TC
*
31
Đoàn trường THPT Đường Hoa Cương
Vũ Văn Nghĩa
1983
Kinh
BT Đoàn trường
01666.480.101
12
ĐH
SC
Lê Văn Long
1986
Kinh
PBT Đoàn trường
12
ĐH
SC

 

Phóng sự ảnh

Switch mode views:

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %