Smart News - шаблон joomla Создание сайтов

 • Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Bài viết

TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM THANH NIÊN TỈNH QUẢNG NINH

Website: http:// www:laodongquangninh.vn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


BAN GIÁM ĐỐC

a_viet
 1. Đ/c Lê Quốc Việt

      - Chức vụ: Giám đốc.

     - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

     - Trình độ chính trị: Trung cấp (đang học cao cấp).

     - Điện thoại liên hệ: Cơ quan: 033 3815598.

chi_hai      2. Đ/c Hà Thị Minh Hải

       - Chức vụ: Phó Giám đốc.

       - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tiếng Anh.

       - Trình độ chính trị: Trung cấp.

       - Điện thoại liên hệ: Cơ quan: 033 638 555.


  PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Fax/Điện thoại: 033 3618 748
  chi_trang
  1. Đ/c Đỗ Thị Trang

       -    Chức vụ: Trưởng phòng.

       -     Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

       -    Trình độ chính trị: Sơ cấp

  chi_van

      2.   Đ/c Lê Thị Hằng Vân

       -    Chức vụ: Văn Thư kiêm thủ quỹ

       -    Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh

       -    Trình độ chính trị: Sơ cấp

   

  PHÒNG TƯ VẤN - ĐÀO TẠO

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Fax/Điện thoại: 033 3833 802

  a_ba      1.   Đ/c Hoàng Văn Ba

       -    Chức vụ: Cán bộ.

       -    Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

       -    Trình độ chính trị: Trung cấp

  C_anh
        2.  Đ/c Lê Thị Anh

        -    Chức vụ: Cán bộ.

        -    Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm ngữ văn

        -    Trình độ chính trị: Sơ cấp

       

   PHÒNG TƯ VẤN - GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Fax/Điện thoại: 033 3838 749
   1. Đ/c Nguyễn Hồng Hạnh

        -    Chức vụ: Phó phòng

        -    Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

        -    Trình độ chính trị: Trung cấp

   thanh_mai
        2. Đ/c Bế Thị Thanh Mai

        -    Chức vụ: Cán bộ.

        -    Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tâm lý học

        -    Trình độ chính trị: Đang học Trung cấp

   a_Chinh
        3. Đ/c Phạm Văn Chinh

        -    Chức vụ: Cán bộ.

        -    Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Toán

        -    Trình độ chính trị: Sơ cấp

   a_do
        4. Đ/c Nguyễn Tiến Độ

        -    Chức vụ: Cán bộ.

        -    Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm, chuyên ngành Mỹ Thuật

        -    Trình độ chính trị: Sơ cấp

   c_lien
        5. Đ/c Trần Thị Kim Liên

        -    Chức vụ: Cán bộ.

        -    Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Kế toán

        -    Trình độ chính trị: Sơ cấp

   Phóng sự ảnh

   Switch mode views:

   Style Sitting

   Fonts

   Layouts

   Direction

   Template Widths

   px  %

   px  %